Фонди

Ф. Р-1451. Київський політехнікум зв'язку Міністерства зв'язку СРСР та
його профспілковий комітет
Справ: 576; 1946—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1451 Опис 1 : Справ: 558; 1946—1967 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань: приймальної, екзаменаційної, предметних комісій; педагогічної ради. Плани та звіти: державної екзаменаційної комісії, з навчально-методичної та виховної роботи, підготовки молодих спеціалістів, кадрових питань. Штатні розписи, кошториси. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Навчальні плани.
1946—1967 рр.
Ф.Р-1451 Опис 2 : Справ: 18; 1960—1967 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки.
1960—1967 рр.
Фонд Опис