Фонди

Ф. Р-1455. Київський механічний технікум Міністерства електронної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 382; 1933, 1938, 1940, 1944—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1455 Опис 1 : Справ: 333; 1933, 1938, 1940, 1944—1966 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, приймальної та предметних комісій. Плани: розподілу молодих спеціалістів, переддипломної практики, семінарів з підвищення кваліфікації викладачів технікуму. Методичні розробки. Звіти: про роботи предметних комісій, з навчально-виховної роботи. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Книга відгуків та побажань випускників технікуму (1949). Фотографії випускників технікуму (1933, 1938, 1940).
1933, 1938, 1940, 1944—1966 рр.
Ф.Р-1455 Опис 2 : Справ: 49; 1949—1961, 1963—1967 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Плани роботи, статистичні, фінансові звіти. Кошториси. Акти ревізій фінансової діяльності комітету профспілки.
1949—1961, 1963—1967 рр.
Фонд Опис