Фонди

Ф. Р-1472. Київський технікум легкої промисловості Міністерства легкої промисловості СРСР
Справ: 156; 1944—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1472 Опис 1 : Справ: 156; 1944—1966 рр.
Протоколи засідань педагогічної ради та предметних комісій. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти, акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Плани і звіти з навчально-методичної та виховної роботи.
1944—1966 рр.
Фонд Опис