Фонди

Ф. Р-1490. Київський державний учительський інститут Міністерства освіти УРСР
Справ: 338; 1945—1952 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1490 Опис 1 : Справ: 338; 1945—1952 рр.
Протоколи засідань наукової ради та кафедр інституту. Кошториси витрат. Плани і звіти з навчально-методичної, виховної, науково-дослідної роботи кафедр і факультетів, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу інституту. Звіти: державної екзаменаційної комісії; студентських наукових гуртків, з фінансово-господарської діяльності; кадрових питань. Рецензії, зауваження до програм, підручників. Тексти лекцій.
1945—1952 рр.
Фонд Опис