Фонди

Ф. Р-1494. Київська школа радіоелектроніки Київського обласного комітету ДТСААФ СРСР
Справ: 40; 1963—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1494 Опис 1 : Справ: 40; 1963—1967 рр.
Положення про школу. Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради. Штатні розписи, кошториси адміністративно-управлінських витрат. Плани навчально-методичної роботи. Річні звіти та акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Звіти з кадрових питань.
1963—1967 рр.
Фонд Опис