Фонди

Ф. Р-1497. Комітет народного контролю Шевченківського району м. Києва
Справ: 441; 1963—1990 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1497 Опис 1 : Справ: 441; 1963—1990 рр.
Протоколи засідань, статистичні звіти про роботу комітету. Відомості про роботу груп народного контролю на підприємствах, в установах та організаціях району. Акти перевірки: фінансово-господарської діяльності; дотримання штатно-кошторисної дисципліни; правильності витрачання коштів на відрядження, послуги зв'язку; якості випуску продукції; стану експлуатації житлового фонду на підприємствах, в установах та організаціях району
1963-1971 рр. 1972-1975 рр. 1976-1980 рр. 1981-1990 рр.
Фонд Опис