Фонди

Ф. Р-1504. Київське державне хореографічне училище Міністерства культури УРСР
Справ: 311; 1944—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1504 Опис 1 : Справ: 271; 1944—1968 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради, методичних нарад. Афіші та програми концертів учнів, випускників училища. Статистичні звіти про плинність кадрів та успішність учнів.
1944—1968 рр.
Ф.Р-1504 Опис 2 : Справ: 40; 1948, 1949, 1951—1952, 1956—1968 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки. Кошториси витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
1948, 1949, 1951—1952, 1956—1968 рр.
Фонд Опис