Фонди

Ф. Р-1508. Київське перше медичне училище відділу охорони здоров'я
виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 259; 1944—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1508 Опис 1 : Справ: 252; 1944—1968 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Протоколи засідань педагогічної ради, методичних комісій, предметних гуртків. Плани роботи училища. Плани семінарів викладачів училища. Відомості про успішність учнів. Статистичні звіти про розподіл учнів за спеціальностями. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи.
1944—1968 рр.
Ф.Р-1508 Опис 2 : Справ: 7; 1959—1968 рр.
Плани роботи, кошториси витрат комітету профспілки.
1959—1968 рр.
Фонд Опис