Фонди

Ф. Р-1513. Київський будівельний технікум Міністерства промислового будівництва УРСР
Справ: 288; 1946—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1513 Опис 1 : Справ: 288; 1946—1968 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Плани навчально-виховної та методичної роботи; семінарів підвищення кваліфікації викладачів технікуму. Штатні розписи. Кошториси фінансово-господарської діяльності. Статистичні звіти про чисельність та склад працівників. Звіти державної кваліфікаційної комісії технікуму.
1946—1968 рр.
Фонд Опис