Фонди

Ф. Р-1477. Київський міський комітет народного контролю
Справ: 906; 1965—1991 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1477 Опис 1 : Справ: 828; 1965—1990 рр.
Протоколи засідань, плани роботи, статистичні звіти, штатні розписи комітету. Статистичні звіти про роботу районних у м. Києві комітетів народного контролю. Довідки, акти перевірки: фінансово-господарської діяльності підприємств, установ міста; витрачання коштів на відрядження; побутового та торговельного обслуговування населення; якості зберігання овочів та фруктів на ринках «Київплодоовочторгу», підприємствах торгівлі та громадського харчування; працевлаштування випускників середніх шкіл; використання електронно-обчислювальної техніки в науково-дослідних інститутах та вузах. Статистичні звіти про розгляд заяв та скарг громадян.
1965—1975 рр. 1976—1991 рр.
Ф.Р-1477 Опис 2 : Справ: 78; 1966—1991 рр.
Звіти про роботу груп народного контролю на підприємствах та в організаціях міста. Довідки, акти перевірки: стану водо- та теплопостачання м. Києва; витрачання коштів на передплату газет та журналів; дотримання фінансово-господарської, трудової дисципліни; економії енергоресурсів, підготовки організацій і підприємств м. Києва до роботи в осінньо-зимовий період; стану заготівлі, переробки, реалізації плодоовочевої продукції; дотримання цін і тарифів за комунальні послуги; санітарно-гігієнічного режиму підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування.
1966—1991 рр.
Фонд Опис