Фонди

Ф. Р-1484. Київський науково-дослідний інститут мікроприладів Київського виробничого об'єднання «Кристал» Міністерства електронної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 911; 1963—1982 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1484 Опис 1 : Справ: 350; 1963—1973 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Статут. Протоколи виробничих нарад, засідань технічної ради. Положення про оплату праці та преміювання працівників. Титульні списки капітального будівництва. Плани та ліміти з праці. Фінансові плани. Звіти: з виробничої та фінансово-господарської діяльності; впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій; стану техніки безпеки і охорони праці; підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи. Норми часу та розцінки на вироби.
1963—1969 рр. 1970—1973 рр.
Ф.Р-1484 Опис 2 : Справ: 32; 1963—1968 рр.
Протоколи загальних профспілкових зборів та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошториси витрат. Фінансово-статистичні звіти комітету профспілки.
1963—1968 рр.
Ф.Р-1484 Опис 3 : Справ: 529; 1966—1982 рр.
Звіти з дослідно-конструкторської та науково-дослідної роботи.
1966—1982 рр.
Фонд Опис