Фонди

Ф. Р-1515. Київська філія Харківського бібліотечного інституту Міністерства культури УРСР
Справ: 64; 1961—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1515 Опис 1 : Справ: 64; 1961—1968 рр.
Протоколи засідань ради інституту. Плани навчально-виховної роботи. Звіти про роботу державної екзаменаційної комісії. Статистичні звіти з кадрових питань. Відгуки на автореферати докторських дисертацій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1961—1968 рр.
Фонд Опис