Фонди

Ф. Р-1516. Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука Міністерства культури УРСР
Справ: 1609; 1968—1983 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1516 Опис 1 : Справ: 1476; 1968—1980 рр.
Протоколи засідань ради інституту, кафедр. Плани наукової роботи. Звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Списки наукових праць, монографій професорсько-викладацького складу. Документи наукових конференцій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1968—1980 рр.
Ф.Р-1516 Опис 2 : Справ: 88; 1968—1983 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1968—1973 рр. 1974—1983 рр.
Ф.Р-1516 Опис 3 : Справ: 10; 1970—1972 рр.
Протоколи засідань ради інституту, кафедр. Плани наукової роботи. Звіти з навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Списки наукових праць, монографій професорсько-викладацького складу. Документи наукових конференцій. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1970—1972 рр.
Ф.Р-1516 Опис 4 : Справ: 35; 1968—1980 рр.
Протоколи засідань: ради інституту, конкурсної комісії. Плани науково-дослідної та методичної роботи; роботи кафедр. Протоколи зборів студентів. Програми студентських наукових конференцій.
1968—1980 рр.
Фонд Опис