Фонди

Ф. Р-1521. Науково-дослідний інститут організації і механізації будівельного виробництва Державного комітету у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР
Справ: 177; 1957—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1521 Опис 1 : Справ: 177; 1957—1968 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань технічної ради. Плани підрядних робіт. Звіти з впровадження нової техніки та раціоналізаторських пропозицій. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Протоколи звітно-виборних профспілкових зборів, засідань комітету профспілки.
1957—1968 рр.
Фонд Опис