Фонди

Ф. Р-1522. Науково-дослідний інститут економіки будівництва Державного комітету у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР
Справ: 96; 1959—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1522 Опис 1 : Справ: 96; 1959—1963 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань наукової ради. Плани науково-дослідної роботи. Рецензії, відгуки на наукові роботи. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи загальних зборів, засідань комітету профспілки.
1959—1963 рр.
Фонд Опис