Фонди

Ф. Р-1523. Науково-дослідний інститут впровадження передового досвіду у будівництво та технічної інформації Державного комітету у справах будівництва при Раді Міністрів УРСР
Справ: 140; 1959—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1523 Опис 1 : Справ: 140; 1959—1963 рр.
Накази з основної діяльності. Положення про інститут. Протоколи засідань бюро раціоналізації та винахідництва. Протоколи засідань наукової ради інституту. Плани науково-дослідної роботи, впровадження нової техніки, прогресивних технологій. Рецензії, відгуки на науково-дослідні роботи. Звіти з кадрових питань. Штатні розписи. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1959—1963 рр.
Фонд Опис