Фонди

Ф. Р-1567. Відділ народної освіти виконавчого комітету Ленінградської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 254; 1973—1982 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1567 Опис 1 : Справ: 254; 1973—1982 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи конференцій педагогічних працівників. Плани роботи відділу, семінарів з навчально-виховної роботи для працівників шкіл району. Звіти про мережу закладів освіти, перевірку викладання загальноосвітніх дисциплін, роботу районних методичних об'єднань вчителів. Статистичні звіти про кількісний і якісний склад педагогічних працівників.
1973—1978 рр. 1979—1982 рр.
Фонд Опис