Фонди

Ф. Р-1568. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Ленінської районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 253; 1940, 1944—1962, 1964—1985, 1985—1987 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1568 Опис 1 : Справ: 253; 1940, 1944—1962, 1964—1985, 1985—1987 рр.
Накази з основної діяльності. Комплексна програма «Здоров'я». Звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи. Фінансові звіти комітету профспілки. Протоколи засідань комітету профспілки.
1940, 1944-1962, 1964-1984 рр. 1985—1987 рр.
Фонд Опис