Фонди

Ф. Р-1578. Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Дніпровської
районної ради народних депутатів м. Києва
Справ: 171; 1969—1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1578 Опис 1 : Справ: 163; 1969—1988 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу. Перспективні плани розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів району. Плани роботи та рішення медичної ради. Довідки про стан охорони здоров'я та медичного обслуговування мешканців району. Статистичні відомості про кількісний та якісний склад працівників відділу та установ охорони здоров'я.
1969-1977 рр. 1978-1988 рр.
Ф.Р-1578 Опис 2 : Справ: 12; 1971—1977 рр.
Протоколи засідань пленуму райкому профспілки. Кошториси. Фінансові звіти. Документи звітно-виборних профспілкових конференцій медичних працівників району.
1971-1977 рр.
Фонд Опис