Фонди

Ф. Р-1579. Київське міське управління професійно-технічної освіти
Справ: 375; 1975—1988 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1579 Опис 1 : Справ: 344; 1975—1988 рр.
Накази з основної діяльності. Техніко-економічні показники роботи управління. Штатні розписи. Відомості про фонд заробітної плати. Статистичні звіти про набір до професійно-технічних та технічних училищ; склад учнів за професіями; випускників. Звіти з фінансово-господарської діяльності управління, централізованої бухгалтерії, будинку культури та технічних училищ. Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки.
1975-1986 рр. 1987-1988 рр.
Ф.Р-1579 Опис 2 : Справ: 31; 1976—1987 рр.
Накази Держпрофобра УРСР та накази по міському управлінню, річні звіти про правопорушення серед учнів.
1976-1987 рр.
Фонд Опис