Фонди

Ф. Р-373. Акціонерне товариство відкритого типу «Київський завод художнього скла»
Справ: 1826; 1920, 1925—1931, 1943—2003 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-373 Опис 1 : Справ: 1481; 1943—2003 рр.
Статут заводу. Накази з основної діяльності. Плани з виробництва та собівартості продукції. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Протоколи засідань художньої ради заводу про затвердження зразків продукції. Технічні умови на вироби заводу. Штатні розписи. Річні фінансові звіти. Протоколи засідань комітету профспілки. Звіти про роботу групи народного контролю.
1943—1963 рр. 1964—1973 рр. 1974—1982 рр. 1983—1987 рр. 1988—1991 рр. 1992—1994 рр. 1995—2003 рр.
Ф.Р-373 Опис 2 : Справ: 56; 1920, 1925—1931 рр.
Накази з основної діяльності. Креслення та пояснювальна записка до проекту реконструкції заводу. Виробничі плани заводу. Кошториси ремонтних робіт.
1920,1925-1928 рр.
Ф.Р-373 Опис 2-ос : Справ: 31; 1927 р.
Відомості про нарахування заробітної плати. Списки працівників заводу.
1920,1925-1928 рр.
Ф.Р-373 Опис 3 : Справ: 258; 1947—1973 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди. Звіти про роботу профспілкового комітету.
1947—1963 рр. 1964—1973 рр.
Фонд Опис