Фонди

Ф. Р-375. Київський завод «Ленінська кузня» Міністерства суднобудівної промисловості СРСР
Справ: 5187; 1934, 1937—1969 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-375 Опис 1 : Справ: 1411; 1934, 1937—1968 рр.
Накази основної діяльності. Проекти майстерень і цехів заводу. Альбоми з кресленнями до типових технологічних процесів виготовлення корпусів снарядів. Угоди на виконання замовлень з військового суднобудування, виробництва снарядів. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій, плани їх впровадження. Плани собівартості, виробництва та випуску готової продукції. Штатні розписи. Статистичні звіти з кадрових питань. Звіти з фінансово-господарської діяльності. Протоколи профспілкових конференцій, звітно-виборних профспілкових зборів. Колективні угоди.
1934, 1937—1963 рр. 1964—1968 рр. 1969—1980 рр.
Ф.Р-375 Опис 2 : Справ: 2453; 1935, 1941, 1946—1963 рр.
Відділ технічного контролю: акти випробувань та приймання в експлуатацію, технічні формуляри парових та водопровідних котлів, парових машин, циркулярних насосів та інших виробів заводу.
1935, 1941, 1946—1963 рр.
Ф.Р-375 Опис 3 : Справ: 1094; 1947—1968 рр.
Будівельний відділ: акти приймання в експлуатацію буксирних і стандартних пароплавів, земснарядів, барж, теплоходів, риболовних траулерів.
1947-1962 рр. 1963-1970 рр. 1971-1980 рр.
Ф.Р-375 Опис 4 : Справ: 229; 1966—1969 рр.
Звіти про роботу комітету профспілки. Протоколи звітно-виборних та загальних зборів членів профспілки. Колективні угоди. Штатні розписи.
1943—1965 рр. 1966—1969 рр.
Фонд Опис