Фонди

Ф. Р-923. Київський технологічний інститут силікатів Міністерства вищої освіти СРСР
Справ: 1272; 1930—1955 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-923 Опис 1 : Справ: 826; 1930—1941 рр.
Особові справи студентів.
1930—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 2 : Справ: 4; 1937—1941 рр.
Особові справи службовців.
1937—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 3 : Справ: 1; 1938—1941 рр.
Особова справа Кавун Є.І.
1938-1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 4 : Справ: 2; 1936—1941 рр.
Особові справи професорсько-викладацького складу.
1936—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 5 : Справ: 5; 1940—1941 рр.
Кошторис інституту. Відомості про нарахування заробітної плати працівникам.
1940—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 6 : Справ: 73; 1935—1941 рр.
Протоколи засідань: інвентаризаційної та екзаменаційної комісій, кафедр інституту. Плани роботи кафедр. Екзаменаційні відомості. Журнали реєстрації видачі дипломів.
1935—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 7 : Справ: 6; 1939—1941 рр.
Накази з основної діяльності. Відомості про розподіл спеціалістів.
1939—1941 рр.
Ф.Р-923 Опис 8 : Справ: 1; 1941 р.
Баланс.
1941 р.
Ф.Р-923 Опис 9 : Справ: 354; 1940—1955 рр.
Історична довідка інституту. Акти збитків, нанесених інституту нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Звіти з навчально-методичної та виховної роботи. Протоколи засідань кафедр, наукової ради. Навчальні плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу. Програми факультативних курсів і виробничої практики студентів. Штатні розписи.
1940—1955 рр.
Фонд Опис