Фонди

Ф. Р-1088. Київське виробниче об'єднання арматуробудування «Київпромарматура» Всесоюзного виробничого об'єднання трубопровідної арматури Міністерства хімічного машинобудування СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 912; 1946—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1088 Опис 1 : Справ: 468; 1946—1968 рр.
Положення. Розпорядження, накази з основної діяльності. Протоколи засідань виробничо-технічної ради. Техніко-виробничі фінансові плани. Штатні розписи, кошториси. Ліміти з виробництва, продуктивності праці та собівартості продукції. Норми виробітку, розцінки на виготовлення виробів. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, впровадження нової техніки, роботи з кадрами. Колективні договори.
1946—1961 рр. 1962—1966 рр.
Ф.Р-1088 Опис 2 : Справ: 315; 1959—1961 рр.
Раціоналізаторські пропозиції та звіти про їх впровадження у виробництво.
1959—1961 рр.
Ф.Р-1088 Опис 3 : Справ: 67; 1958—1968 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Колективні договори та акти перевірки їх виконання. Кошториси, фінансові звіти комітету профспілки.
1958-1961 рр. 1962-1968 рр.
Фонд Опис