Фонди

Ф. Р-1089. Колективне підприємство «Завод «Вулкан»
Справ: 2078; 1938—1941, 1943—2005 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1089 Опис 1 : Справ: 1732; 1938—1941, 1943—2005 рр.
Статут. Накази, розпорядження з основної діяльності. Протоколи виробничо-технічних нарад. Положення про відділи заводу, магазин з реалізації населенню продукції заводу. Посадові інструкції працівників. Штатні розписи, кошториси. Техніко-виробничі та фінансові плани. Ліміти з виробництва та собівартості продукції. Звіти з виробничої і фінансової діяльності, впровадження нової техніки, раціоналізації, винахідництва, охорони праці, техніки безпеки. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. Протоколи профспілкових конференцій, засідань комітету профспілки. Колективні договори. Ліквідаційний баланс.
1938—1941, 1943-1960 рр. 1979—1985 рр. 1986—1988 рр. 1989—1994 рр. 1994—2005 рр.
Ф.Р-1089 Опис 2 : Справ: 185; 1947—1948, 1950—1972, 1989—1999 рр.
Протоколи звітно-виборних конференцій членів профспілки. Колективні договори. Кошториси прибутків і витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
1947-1948,1950-1972 рр. 1989-1994 рр. 1995-1999 рр.
Ф.Р-1089 Опис 3 : Справ: 135; 1950—1966, 1969—1972 рр.
Протоколи виробничо-технічних нарад та нарад з якості продукції. Звіти з проведення експериментально-дослідних робіт, виконання виробничих планів, роботи з кадрами. Технічні умови та технологічні регламенти на виготовлення продукції. Довідки про стан і перспективи розвитку виробництва.
1950—1966, 1969—1972 рр.
Ф.Р-1089 Опис 4 : Справ: 26; 1941, 1943—1965 рр.
Накази з основної діяльності та особового складу.
1941, 1943—1965 рр.
Фонд Опис