Фонди

Ф. Р-1093. Київський четвертий завод електромонтажних виробів Тресту електромонтажних конструкцій Головного управління електромонтажних робіт Міністерства будівництва УРСР
Справ: 191; 1945—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1093 Опис 1 : Справ: 191; 1945—1962 рр.
Положення про завод. Накази та розпорядження з основної діяльності. Річні звіти та акти ревізії фінансово-господарської діяльності. Звіти з фінансування заходів з охорони праці та техніки безпеки, про чисельність і склад спеціалістів. Норми виробітку та розцінки на продукцію заводу. Ліміти з випуску продукції та її собівартості. Колективні договори.
1945—1962 рр.
Фонд Опис