Фонди

Ф. Р-1101. Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. М. В. Ломоносова Міністерства медичної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 1059; 1935—1968 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1101 Опис 1 : Справ: 912; 1935—1968 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи технічних нарад. Звіти з науково-дослідної роботи, капітального будівництва. Фінансові, технічні звіти. Титульні списки капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Обіговий баланс. Штатний розпис, кошторис адміністративно-господарських витрат. Особові справи працівників.
1935-1941,1943-1961 рр. 1962—1971 рр.
Ф.Р-1101 Опис 2 : Справ: 113; 1947—1973 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Колективні договори. Статистичні та фінансові звіти комітету профспілки.
1947-1961 рр. 1961-1971 рр.
Ф.Р-1101 Опис 3 : Справ: 34; 1947-1950, 1953, 1955, 1956, 1958, 1961-1973 рр.
Накази і розпорядження з основної діяльності. Номенклатура справ.
1947-1950,1961-1973 рр. 1974-1984 рр.
Фонд Опис