Фонди

Ф. Р-1106. Київська фабрика гумових виробів Управління місцевої промисловості виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих та її профспілковий комітет
Справ: 56; 1956—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1106 Опис 1 : Справ: 173; 1956—1961 рр.
Накази з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
1956-1961 рр.
Ф.Р-1106 Опис 2 : Справ: 21; 1957—1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Кошторис витрат та фінансові звіти.
1957—1961 рр.
Фонд Опис