Фонди

Ф. Р-1108. Київський завод гумових виробів Всесоюзного об'єднання гумово-взуттєвої промисловості Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 245; 1956—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1108 Опис 1 : Справ: 188; 1956—1967 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи виробничих нарад. Техніко-виробничі та фінансові плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Колективні договори. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
1956-1959 рр. 1960-1962 рр. 1963-1966 рр. 1967-1970 рр.
Ф.Р-1108 Опис 2 : Справ: 56; 1957—1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошторис витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
1956—1962 рр. 1963—1966 рр. 1967—1970 рр.
Фонд Опис