Фонди

Ф. Р-1110. Київська фабрика гумових виробів ім. І. В. Панфілова Управління нафтопереробної та нафтохімічної промисловості при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 113; 1960—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1110 Опис 1 : Справ: 75; 1960—1962 рр.
Накази з основної діяльності. Статут фабрики. Протоколи виробничих нарад та засідань бюро з раціоналізації. Техніко-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
1960-1962 рр. 1963-1966 рр.
Ф.Р-1110 Опис 2 : Справ: 38; 1960—1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Колективні договори. Кошторис витрат та фінансові звіти комітету профспілки.
1960—1962 рр. 1963—1966 рр.
Фонд Опис