Фонди

Ф. Р-1116. Київський завод торговельного машинобудування Управління торговельного обладнання Міністерства торгівлі УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 267; 1943—1960 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1116 Опис 1 : Справ: 183; 1943—1960 рр.
Накази з основної діяльності. Журнал обліку раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Техніко-виробничі та фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності та капітального будівництва. Акти ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943-1960 рр.
Ф.Р-1116 Опис 2 : Справ: 84; 1943—1960 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Колективні угоди.
1943—1960 рр.
Фонд Опис