Фонди

Ф. Р-1118. Київська друга швейна фабрика Управління легкої промисловості Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району
Справ: 53; 1960—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1118 Опис 1 : Справ: 53; 1960—1963 рр.
Накази з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Відомості з раціоналізації та винахідництва. Головна книга. Річні фінансові звіти. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат.
1960—1963 рр.
Фонд Опис