Фонди

Ф. Р-1125. Дарницький хіміко-фармацевтичний завод Міністерства медичної промисловості СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 351; 1946—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1125 Опис 1 : Справ: 236; 1949—1966 рр.
Постанови РНК УРСР про переведення Київської філії заводу до Новосибірську. Положення про Семипалатинську та Киргизьку філії заводу. Накази по Киргизькому філіалу з основної діяльності. Акти про збитки, нанесені заводу нацистськими загарбниками під час Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Штатні розписи та кошториси адміністративно-господарських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Списки робітників і службовців.
1941-1960 рр. 1961-1969 рр.
Ф.Р-1125 Опис 2 : Справ: 7; 1946—1952 рр.
Кошториси на реконструкцію філіалу та титульні списки капіталовкладень. Звіти з капітального будівництва.
1946—1952 рр.
Ф.Р-1125 Опис 3 : Справ: 7; 1946—1952 рр.
Протоколи звітно-виборних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1945—1960 рр. 1961—1969 рр.
Фонд Опис