Фонди

Ф. Р-1130. Київський толевий завод тресту з ремонту та технічного постачання спиртової промисловості СРСР
Справ: 29; 1947—1951 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1130 Опис 1 : Справ: 29; 1947—1951 рр.
Накази з основної діяльності. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Особові рахунки робітників і службовців. Звіт ліквідаційної комісії.
1947—1951 рр.
Фонд Опис