Фонди

Ф. Р-1131. Дарницький ремонтний завод дорожньої техніки тресту промислових підприємств Головного управління механізації будівництва Міністерства транспортного будівництва СРСР та його профспілковий комітет
Справ: 464; 1945—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1131 Опис 1 : Справ: 356; 1945—1966 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Техніко-виробничі та фінансові плани. Відомості про раціоналізаторські пропозиції, винаходи. Колективний договір. Штатні розписи та кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти та акти ревізій з фінансово-господарської діяльності.
1945-1959 рр. 1960-1961 рр. 1962-1966 рр.
Ф.Р-1131 Опис 2 : Справ: 34; 1946—1966 рр.
Положення та статут. Норми витрат матеріалів на одиницю продукції. Статистичні звіти.
1946—1966 рр.
Ф.Р-1131 Опис 3 : Справ: 74; 1954—1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профспілкового комітету. Колективні договори.
1954—1959 рр. 1960—1961 рр. 1962—1966 рр.
Фонд Опис