Фонди

Ф. Р-1134. Київський завод медичної апаратури Головного управління медичної апаратури Міністерства медичної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 520; 1945—1971 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1134 Опис 1 : Справ: 409; 1945—1971 рр.
Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва, комісії з контролю якості продукції. Виробничо-фінансові плани. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Акти ревізії. Колективні договори.
1945-1971 рр.
Ф.Р-1134 Опис 2 : Справ: 32; 1955—1966 рр.
Плани розвитку заводу. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Журнали реєстрації раціоналізаторських пропозицій.
1955—1966 рр.
Ф.Р-1134 Опис 3 : Справ: 79; 1953—1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Колективні договори. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові звіти.
1953—1970 рр.
Фонд Опис