Фонди

Ф. Р-1136. Київський трест оздоблювальних робіт «Київоздоббуд» Головного управління житлового та цивільного будівництва м. Києва
Справ: 130; 1955—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1136 Опис 1 : Справ: 130; 1955—1962 рр.
Накази з основної діяльності. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Плани будівельно-монтажних робіт. Титульні списки з капітального будівництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1955—1962 рр.
Фонд Опис