Фонди

Ф. Р-1137. Київський завод будівельних деталей та напівфабрикатів тресту промислових підприємств будівельних деталей і конструкцій «Буддеталь» Головкиївміськбуду
Справ: 80; 1956—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1137 Опис 1 : Справ: 80; 1956—1962 рр.
Розпорядження з основної діяльності. Положення про завод. Виробничо-фінансові плани. Протоколи засідань бюро з раціоналізації та винахідництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Акти ревізій і річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1956—1962 рр.
Фонд Опис