Фонди

Ф. Р-1139. Київська перша макаронна фабрика Київського тресту хлібопекарного виробництва «Укрголовхліб» Міністерства харчової промисловості УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 400; 1956—1962 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1139 Опис 1 : Справ: 293; 1956—1962 рр.
Положення про фабрику. Протоколи технічних нарад. План переоснащення фабрики. Журнали контролю за виробництвом. Річні звіти. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1943—1961 рр. 1962—1966 рр.
Ф.Р-1139 Опис 2 : Справ: 107; 1947—1966 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Колективні договори. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти.
1947—1966 рр.
Фонд Опис