Фонди

Ф. Р-1140. Київський ремонтно-механічний завод комунального обладнання Міністерства комунального господарства УРСР
Справ: 372; 1948—1966 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1140 Опис 1 : Справ: 303; 1948—1961 рр.
Положення про завод. Протоколи виробничих нарад. Колективні договори. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1948—1961 рр. 1962—1967 рр.
Ф.Р-1140 Опис 2 : Справ: 69; 1949—1966 рр.
Протоколи засідань комітету профспілки. Колективні угоди. Кошторис витрат та фінансовий звіт.
1949—1961 рр. 1962—1967 рр.
Фонд Опис