Фонди

Ф. Р-1141. Київський трубозаготівельний завод Другого будівельно-монтажного управління тресту «Київгазбуд»
Справ: 26; 1948—1950 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1141 Опис 1 : Справ: 26; 1948—1950 рр.
Положення про завод. Виробничі плани. Колективні договори. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1948-1950 рр.
Фонд Опис