Фонди

Ф. Р-1145. Київське виробниче швейне об'єднання «Каштан» та його головне підприємство — Київська п'ята швейна фабрика Міністерства легкої промисловості УРСР
Справ: 765; 1956—1981 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1145 Опис 1 : Справ: 474; 1956—1981 рр.
Статут фабрики. Титульний список капітальних робіт. Протоколи засідання технічної ради. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1956—1961 рр. 1962—1981 рр.
Ф.Р-1145 Опис 2 : Справ: 291; 1970—1981 рр.
Накази з основної діяльності. Статистичний звіт. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1970—1981 рр.
Фонд Опис