Фонди

Ф. Р-1150. Київська друга фабрика офсетного друку Державного комітету з друку при Раді Міністрів УРСР та її профспілковий комітет
Справ: 219; 1947—1965 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1150 Опис 1 : Справ: 53; 1950—1965 рр.
Положення про фабрику. Кошторис будівництва фабрики. Плани з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1947—1960 рр. 1961—1965 рр.
Ф.Р-1150 Опис 2 : Справ: 53; 1949—1973 рр.
Протоколи звітно-виборних профспілкових конференцій. Колективні угоди. Фінансовий план. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності комітету профспілки.
1950—1960 рр. 1961—1968 рр.
Фонд Опис