Фонди

Ф. Р-1153. Київський міський гідродорожньомостовий трест Управління
благоустрою виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих та його профспілковий комітет
Справ: 751; 1945—1971 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1153 Опис 1 : Справ: 527; 1945—1971 рр.
Накази, розпорядження з основної діяльності. Статут тресту. Титульні списки з капітального будівництва. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності.
1945—1960 рр. 1961—1968 рр. 1969—1971 рр.
Ф.Р-1153 Опис 2 : Справ: 171; 1946—1970 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки. Кошторис прибутків і витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1946—1960 рр. 1961—1968 рр. 1968—1970 рр.
Ф.Р-1153 Опис 3 : Справ: 53; 1957—1970 рр.
Те саме.
1957—1960 рр. 1961—1968 рр. 1969—1970 рр.
Фонд Опис