Фонди

Ф. Р-1163. Київський завод штампів та пресформ Республіканського експериментального виробничого об'єднання засобів механізації Міністерства місцевої промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 444; 1944—1967 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1163 Опис 1 : Справ: 326; 1944—1967 рр.
Паспорт заводу. Техніко-виробничі та фінансові плани. Титульний список капітальних робіт, фінансові плани. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Норми виробітку продукції. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1944—1960 рр. 1961—1967 рр.
Ф.Р-1163 Опис 2 : Справ: 118; 1949—1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань профкому. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові та статистичні звіти комітету профспілки.
1949—1960 рр. 1961—1967 рр.
Фонд Опис