Фонди

Ф. Р-1165. Дослідно-експериментальний завод № 20 Головного управління цивільного повітряного флоту при Раді Міністрів УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 99; 1957—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1165 Опис 1 : Справ: 84; 1957—1961 рр.
Протоколи засідань технічної ради. Журнал реєстрації раціоналізаторських пропозицій. Річні плани та звіти з фінансово-господарської діяльності, кадрової роботи. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат.
1957—1961 рр.
Ф.Р-1165 Опис 2 : Справ: 15; 1957—1961 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошторис прибутків та витрат. Фінансові звіти комітету профспілки.
1957—1961 рр.
Фонд Опис