Фонди

Ф. Р-1168. Київський завод плавлених і делікатесних сирів Головного управління маслоробної промисловості Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР та його профспілковий комітет
Справ: 324; 1946—1970 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1168 Опис 1 : Справ: 239; 1948—1970 рр.
Розпорядження, накази з основної діяльності. Відомості про роботу з раціоналізації і винахідництва. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності. Ліквідаційний баланс.
1948—1960 рр. 1961—1967 рр. 1968—1970 рр.
Ф.Р-1168 Опис 2 : Справ: 16; 1945—1948 рр.
Штатний розпис. Кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні виробничі звіти. Акт приймання та оцінювання трофейного обладнання.
1945—1948 рр.
Ф.Р-1168 Опис 3 : Справ: 69; 1954—1967 рр.
Протоколи загальних зборів членів профспілки та засідань комітету профспілки. Кошториси. Статистичні і фінансові звіти. Колективні угоди. Угоди про соціалістичне змагання.
1954—1960 рр. 1961—1967 рр.
Фонд Опис