Фонди

Ф. Р-1170. Київська кінокопіювальна фабрика виробничого об'єднання «Копірфільм» Державного комітету з кінематографії СРСР
Справ: 559; 1938, 1946—1975 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1170 Опис 1 : Справ: 384; 1948—1975 рр.
Статут фабрики. Постанови, розпорядження з діяльності та будівництва фабрики. Протоколи технічних нарад. Титульні списки капітального будівництва. Журнал реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Виробничі та фінансові плани. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності та освоєння капіталовкладень. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1946—1960 рр. 1961—1968 рр. 1969—1975 рр.
Ф.Р-1170 Опис 2 : Справ: 175; 1952—1975 рр.
Протоколи зборів членів профспілки, засідань профспілкового комітету. Соціалістичні зобов'язання. Кошториси прибутків і витрат комітету профспілки.
1952—1968 рр. 1969—1975 рр.
Фонд Опис