Фонди

Ф. Р-1171. Київська третя книжкова друкарня Головного управління видавництв, поліграфічної промисловості та книжкової торгівлі Міністерства культури УРСР
Справ: 184; 1943—1963 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1171 Опис 1 : Справ: 184; 1943—1963 рр.
Технічно-виробничі та фінансові плани. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Головна книга. Річні звіти з фінансово-господарської діяльності, освоєння капіталовкладень. Журнал обліку печаток та штампів. Журнал реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1943—1963 рр.
Фонд Опис