Фонди

Ф. Р-1174. Корчуватський деревообробний завод Управління промисловості будівельних матеріалів виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих
Справ: 85; 1955—1961 рр.

Фонд Опис
Ф.Р-1174 Опис 1 : Справ: 85; 1955—1961 рр.
Виробничо-фінансові плани. Ліміти з собівартості продукції. Норми виробітку та розцінки на продукцію. Штатні розписи і кошториси адміністративно-управлінських витрат. Фінансово-господарські та статистичні звіти. Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності.
1955—1961 рр.
Фонд Опис